חנוכה ואור

http://gifted.snunit.k12.il/activities/light/
מידע והפעלות אודות האור. אתר מצוין הכולל מידע במדע, טכנולוגיה ואמנות הקשורים לאור.
http://www.mada.org.il/website/html/puzzle/

משחק מתערוכת החשמל במוזיאון המדע.
 http://madaim.mofet.macam98.ac.il/lirot_bar.html

מהו אור, קול , ראיה ושמיעה ממכון מופת.
 http://www.matar.ac.il/zmanim/chanukah/

פעילויות בנושא חנוכה. מאתר מטר.
 http://www.cet.ac.il/science/colors/menu.asp

אתר בנושא האור והצבע. צבעי הקשת כיצד נוצרים. צבעים בטבע. ועוד ועוד. מומלץ.
 http://www6.snunit.k12.il/projects/lions/new/menu.html

חנוכיות והאריה כסמל החנוכיה. אתר נפלא ברשת סנונית, על האריה.
 http://www.imj.org.il/vrmenorah/museum.html

סיור וירטואלי בתערוכת "המנורה" במוזיאון ישראל.
http://www.israel-electric.co.il/faq/index.html
חברת חשמל.  כולל משחקים במדור: "משהו מדליק". וכן על פרויקט חברת חשמל עם החברה להגנת הטבע על העופות הדורסים. ההסטוריה של חברת חשמל
http://mop.ort.org.il/scripts/publish/physics2_gen.asp?Par=300643&Num=36
אדיסון והנורה החשמלית. בולי ישראל.
http://members.lycos.co.uk/arttip/Color_T.htm
מבנה גלגל הצבעים של ניוטון. בהקשר אמנות.
http://www.geocities.com/sigalhi/color1.html
עוד על הצבע באמנות.
http://www.sanford-artedventures.com/study/g_color_wheel.html
עוד על גלגל הצבעים ופעילויות. באנגלית.
http://www.amalnet.k12.il/activities/chanuka/
מרוץ הלפיד מרשת עמל. מקסים. משחקים וחידון .
http://www.amalnet.k12.il/activities/mada/mada.htm
שעשועי מדע מעמלנט, אשליות