פעילות של חברת החשמל

פעילות של חברת החשמל

תוצרים של התלמידים-שלט למפסק

רכזות שהתלמידים הכינו במהלך היום

פעילות של חברת החשמל

התלמידים במהלך הפעילות

הכנת כרזות

הרכזות תליות במבואה

הרכזות תליות במבואה

הכנת כרזות

פעילות של חברת החשמל

פעילות עם הלוח החכם

הכנת שלטים למפסקים

הכנת שלטים למפסקים

הכנת כרזות

פעילות עם הלוח החכם