הפרדת תערובת

 

הפעילות:  "ממיינים פסולת למחזור" -  מאתר מט"ר.

 

 

כנסו לאתר:

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity5.asp

 

בצעו את הניסוי המובא באתר.

עברו על הפעילויות שמתחת לניסוי וענו במחברת:

 

 

  1. מה היתה מטרת הניסוי של שירה?
  2. מהם השלבים השונים שיש לבצע כדי להפריד חומרים מתערובת? (באופן כללי)
  3. באילו תכונות חומרים השתמשה שירה להפרדת התערובת שעמדה לרשותה?

 

  1. רשום אילו פעולות עליך לבצע כדי להפריד בין חול שביבי ברזל ומלח? רשום את הפעולות לפי הסדר.
  2. באילו תכונות של החומרים השתמשת?

 

 

בצעו את "בחנו את עצמכם" שבראש העמוד באתר.

  1.  כמה תשובות עניתם נכון?

 

 

 

עבודה פוריה