מוצק, נוזל וגז.

 

פעילות: "מעבירים מכלי לכלי".

 

כנס לאתר: 

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity8.asp

 

א. הפעל את 3 הניסויים לגבי נוזל, מוצק וגז.

עבור על כל הפעילות עד סוף העמוד.

ב. עבור ל: "בחנו את עצמכם".  על כמה תשובות עניתם נכון?

 

לסיכום:

ענה במחברתך: (העתק רק את התשובות הנכונות)

 

1.     כאשר מעבירים נוזל מכלי לכלי:

הנפח נשאר / משתנה.

 הצורה  נשארת/משתנה.

הנוזל מקבל/ לא מקבל את צורת הכלי.

 

2. כאשר מעבירים מוצק מכלי לכלי:

הנפח נשאר / משתנה.

 הצורה  נשארת/משתנה.

המוצק מקבל/ לא מקבל את צורת הכלי.

 

3. כאשר מעבירים גז מכלי לכלי

הנפח נשאר / משתנה.

 הצורה  נשארת/משתנה.

 

 

4. הגדר:

אבקה היא:

 

5. הבא דוגמא נוספת לכל אחד משלושת מצבי הצבירה.

 

עבודה פוריה.