אנרגיה

http://207.232.9.131/tochniyot_limudim/mada/energiya1.htm

תכנית הלימודים  - אנרגיה ואינטראקציה

 

http://science.cet.ac.il/science/electricity/

מתח גבוה, הכל על תחנת הכוח. מאתר מט"ח

כולל מקורות אנרגיה, איך עובדת תחנת כוח, גלגולי ארגיה, תשבץ ושאלון לסיכום.

מקור מעולה ללימוד על אופן פעולת תחנת הכוח, ועל גלגולי אנרגיה בתחנת הכוח.

 

http://science.cet.ac.il/science/colors/menu.asp

אנרגיית האור: נפיצת אור, סוגי האור הנראה, מסנני קרינה ועוד פעילויות וירטואליות ומידע מאתר מטר.

 

http://www.motnet.proj.ac.il/scripts/frame.asp?pc=798095482

חקרשת בנושא מקורות אנרגיה וסוגי אנרגיה.

לעבודה עצמית בקבוצות להגשה. כולל את כל ההנחיה וקישור לאתרים של מכון וויצמן.

 

http://aviv.org.il/sys/mashabim/water/water.html

מבנה דוד השמש. כולל סרט אנימציה.

 

http://www.zinman.org.il/html/solar/sunsun.html

מבנה דוד השמש, מבי"ס זידמן.

 

http://web.macam.ac.il/~ltami/zeremhs/tahanot.htm

מידע על תחנות חשמל לסוגיהן, השונה והשווה.

מהו חשמל, ומגנטיות? על הזרם החשמלי, כולל תמונות ואנימציות.

 

http://www.amalnet.k12.il/meida/energy/default.asp

בעין האנרגיה, מעמלנט.

כולל מידע על תנועה, כוחות, אנרגיה: סוגיה ומקורות האנרגיה, וגלגולי אנרגיה, גלים, חשמל ומגנטיות.

 

http://www.gelighting.com/na/home/gela/students/multimedia/visible_spectrum.swf

אנימציה של הספקטרום של הקרינה.

 

http://aviv.org.il/infocom/gal_1.htm

גלים אלקטרומגנטים, כולל אנימציות של גלים, תדירות ואורכי גל, תוך התמקדות על גלי רדיו. מאתר אביב.

 

http://www.tapuah-pais.co.il/phisics/homepage.htm

מבחנים ותרגילים בנושא אנרגיה ואינטראקציה – תפוח פיס מגדל העמק.

 

http://zinman.org.il/html/solar/enrg.html

מהי אנרגיה? כולל תרגיל ראשוני על גלגולי אנרגיה.

 

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/nofim/grades/science/task.htm

תרגול יפהפה של גלגולי אנרגיה על תכנון פארק אנרגיה: רכבת הרים, מכוניות מתנגשות ועוד..

 

http://www.cramim.rishon.k12.il/madatech/hworld/meyda2_mishor.html

מישור משופע , ומידע נוסף על מכונות פשוטות ובניית מוצרים כגון מספריים...

 

http://muse.tau.ac.il/museum/galileo/inclined_plane_heb.html

חוקי ניוטון, מעבדות וירטואליות אודות המישור המשופע. אוניברסיטת תל אביב. נפלא!!

 

http://www.mada.org.il/kids/experiment-10.html

איך לבנות את בורג ארכימדס. מעבדה חמודה ממוזיאון המדע.

 

http://www.tzafonet.org.il/kehil/mot2/mesimot/menofim.htm

מנופים בחיי היום יום. תרגילים מצפונט. (כולל המלצות לניסויים פשוטים במנופים ובמישור משופע).

 

www.tzafonet.org.il/.../ mesimot/galgalot.htm

מדרון, גלגל ומנוף   - מכונות פשוטות. תרגילים ומשימות מצפונט.