נקודת רתיחה וקפאון של מים

 

שם הפעילות:  "מתכננים מכונת משקאות".

 

כנס לאתר:

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity4.asp

 

קרא את מטרת הניסוי.  בצע את שני הניסויים של יואב.

 

ניסוי מס' 1:

 בצע את הניסוי וענה:

 

 1. 1.מה מטרת הניסוי?
 2. באיזה מצב צבירה היו המים בתחילת הניסוי?
 3. מה היתה הטמפרטורה של המים ב- 5 הדקות הראשונות?
 4. באיזה מצב צבירה היו המים ב – 5 הדקות הראשונות?
 5. מה קרה לטמפרטורה בן 5 ל – 15 הדקות הראשונות?
 6. הבועות מיצגות אדי מים. האם אדי המים הופיעו בכל נפח הכוס בין 5 ל- 15 הדקות הראשונות?
 7. מה היתה הטמפרטורה בין 15  ל - 20 דקות?
 8. אם נמשיך לחמם יותר מ-20 דקות,  האם תשתנה הטמפרטורה?  מה ישתנה בכוס?
 9. מדוע טמפרטורה של 100 מעלות נחשבת לטמ' הרתיחה של המים?

 

ניסוי 2

 

בצע את הניסוי וענה:

 

 1. מה מטרת הניסוי?
 2. לאחר כמה זמן הגיעו בניסוי למצב צבירה של קרח?
 3. מהי  נקודת הקיפאון של המים?

 

ענו על השאלות שמופיעות באתר מתחת לניסוי ,  ובידקו את תשובותיכם.

 

 

בצעו את "בחנו את עצמכם"  שבראש העמוד.

 1. על כמה שאלות עניתם נכון?

 

 1. הגדירו:

נקודת רתיחה

נקודת קיפאון.