רותי וגנר
ציור בטכניקה מעורבת

 

בוגרת החוג לאמנות באוניברסיטת חיפה.
מעצבת טקסטיל ורהיטים – בוגרת "שנקר".
התערוכה היא תוצאה של מפגש והתחברות בין המישורים הרבים, המעסיקים אותי באינטנסיביות רבה בעבודתי היצירתית.מצד אחד, הציור הפיגורטיבי העוסק ביחסים שבין בני אדם, שבמרכזם מקומה של האישה במפגש תרבויות מזרח ומערב.

מצד שני העיסוק האובססיבי בטכניקות ובמלאכות טקסטיליות שונות, תוך חיפוש מתמיד אחרי חיבורים והתנגשויות בין חומרים שונים. ומשיכה אישית עזה לאורנמנטיקה וצבעוניות של המזרח והאומנויות האתניות.

 תערוכות:

גלריה בית הגפן
בית החייל תל אביב
גלריה עמלה ערב – תל אביב

לצפייה בתערוכה באשכול הפיס עפולה