אשכול הפיס
עפולה זכה במקום הראשון בארץ על יצירתיות בבניית המוצר בפרויקט "גם אני יכול" לשנת תשס"ג

רציונל

שלבי התהליך

המוצרים שנבחרו לתחרות הארצית

תמונות מספרות על הפרויקט                            המוצר קוביה אלקטרונית
                                                                                                                        זכה במקום הראשון בארץ
                                                                                                                       על יצירתיות בבניית המוצר